Jaarverslag 2021

Wat was 2021 weer een turbulent jaar. Voor de ene ondernemer een topjaar en voor de ander een jaar met veel pieken en dalen. Veel creativiteit was nodig om in te spelen op de steeds wisselende omstandigheden. We hebben ervaren dat Nederlanders het eigen land hebben herontdekt, het binnenlands toerisme lag 30% hoger dan in 2020. Nederlanders gingen massaal fietsen en wandelen, dat was ook goed te merken op de fiets en wandelpaden in onze mooie groene omgeving.

We hadden ook een feestje te vieren. Unesco verleende de werelderfgoed status aan de Neder Germaanse Limes. Jaren van voorbereiding en lobby door heel veel partijen gingen hieraan vooraf. We zetten ons nu in om als Alphen aan den Rijn de erkenning te krijgen van ‘Wereldstad aan de Limes’. PReT heeft als ambitie om samen met de gemeente van Alphen aan den Rijn hét recreatief toeristisch verbindende knooppunt van het Groene Hart te maken. Dat zijn mooie woorden, maar concrete stappen zijn nodig om resultaat te boeken. Hiervoor hebben we eind 2020 zes actielijnen uitgezet. Samen met onze deelnemers en partners zijn we aan de slag gegaan om de actie agenda te gaan uitvoeren. Natuurlijk lukt dat niet in één jaar. Diverse projecten vragen een lange voorbereidings en uitvoeringstijd. Het Limesproject, het Schone van Boskoop, het op de kaart zetten van Vaardorp Rietveld en het ontwikkelen van routes zijn daar mooie voorbeelden van. Duurzaamheid, is niet alleen nu maar ook in de toekomst een belangrijk thema. Onze gemeente heeft meer dan 2.000 ha aan vrij toegankelijke groene gebieden en daar moeten we zuinig op zijn. Hoe mooi zou het zijn als Alphen aan den Rijn en omgeving functioneert als voorbeeldregio met betrekking tot duurzaam, circulair en biodivers recreatie en toerisme en dat deze rol landelijk bekend is. Oprecht kunnen we ons dan een blauwe en groene gemeente met LEF gaan noemen.

Met vriendelijke groeten,
Koosje de Koeijer, voorzitter PReT

Benieuwd naar wat er allemaal te doen is in Alphen aan den Rijn omgeving? Ga naar AlphenLinkt.nl